ISR startar vaccinutveckling för CoronavirusISR Holding och bioteknikföretaget TCER AB har påbörjat arbetet med att ta fram ett vaccin mot Coronaviruset. Data från djurstudier beräknas vara klara under andra kvartalet 2020. Målsättningen är att vaccinet ska börja testas i människa under sista kvartalet i år. Vaccinet bygger på TCER ABs plattformsteknologi för framställning av proteiner och ISRs läkemedelspipeline med immunstimulerande immunolider.

”Coronaviruset påverkar lungorna långt nere i lungträdet. För att förhindra att viruset får fäste måste vi flytta fram våra immunologiska skyddsbarriärer vid vaccination, en princip som vi och TCER utvecklar tillsammans. Vår förhoppning är att vaccinet kan börja testas i människa under fjärde kvartalet 2020”, kommenterar Ola Winqvist, CEO ISR. 

ISR och TCER utvecklar nu en ny princip för vaccin mot Coronaviruset för att optimera det immunologiska skyddet mot viruset. 

”Vår plattform för framställning av proteiner för kliniskt bruk är snabb och flexibel. Vi ser det som naturligt att hjälpa till att skyndsamt producera Corona virus proteiner som inkorporeras i en ny vaccinationsstrategi”, kommenterar Samuel Svensson, CEO, TCER AB.

TCER AB är ett privatägt bioteknikföretag baserat i Stockholm, Sverige. TCER AB bedriver sin forskning i nära samarbete med Hans Grönlunds forskningsgrupp Therapeutic Immune Design vid Center for Molecular Medicine vid Karolinska Institutet.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 mars 2020 kl 15.13.


Filer och dokument
Release

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden


Om ISR

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.
Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se    

Start typing and press Enter to search