image/svg+xml

Press release 2017-02-24


Pågående diskussioner med den Sydafrikanska läkemedelsmyndigheten (MCC) senarelägger ISRs kliniska prövning ISR-002 (Fas IIb)