image/svg+xml

Press release 2019-03-13


ISR har beslutat att starta produktion av bolagets läkemedelskandidat för cancerbehandling

Styrelsen har idag 2019.03.13 beslutat att starta ett IND (Investigational New Drug) program, så som angavs vid nyemissionen, för att ta fram läkemedelskandidaten ISR050 till klinisk prövning.

ISR050 är en makrolid som har modifierats med en patenterad teknologi så att den immunstimulerande effekten av substansen ökat och den antimikrobiella effekten avlägsnats. Denna nya grupp av läkemedelskandidater, Immunolider, har vi tagit fram med bolagets screeningprogram för immunaktivering. Dessa Immunolider stimulerar makrofager till ökad aktivitet och förbättrad förmåga att stödja tumörspecifikt T cellssvar.

Som tidigare meddelats så bedrivs bolagets cancerutvecklingsprogram i det av ISR holding ABs helägda dotterbolag ISR Oncology AB. ISR har tidigare visat framgångsrika resultat från musmodell på malignt melanom (se tidigare pressrelease israb.se 26/3 2018). I och med dagens beslut så kommer ISR Oncology AB nu att accelerera utvecklingsprogrammet för att utföra nödvändiga tester för att ta fram läkemedelskandidaten ISR050 till klinisk prövning. Efter regulatoriskt godkännande planerar bolaget att genomföra en klinisk fas I/II läkemedelsprövning av patienter med spridd cancer för att utvärdera säkerhet och biologiska effekter.

”ISR Oncology AB kommer nu att gå snabbt fram för att ta fram läkemedelskandidaten ISR050 till klinisk prövning av patienter med spridd cancer. Stärkta av de positiva behandlingssvaren med check-pointblockad så är vi mycket förväntansfulla när ISR050 kommer att testas i kliniken. ISR050 har den centrala immunstimulerande makrofagen som måltavla, och ensam eller tillsammans med check-pointblockad som har T-cellen som mål, hoppas vi att flytta fram positionerna i kampen mot cancer”, kommenterar Ola Winqvist, CEO ISR.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 september 2019 kl 17.43 CET

Files & documents


Release (PDF)

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.
Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se