Management

 • Ola Winqvist
  Ola Winqvist CEO

  VD sedan 2018, tidigare CSO i bolaget, född 1962. Antal aktier: 87 094 via närstående.

  Ola Winqvist är har över 30 års erfarenhet från immunologisk forskning. Professor i cellulär immunterapi och Överläkare i klinisk immunologi. Tidigare ordförande för Svensk Immunologis förening, och nu ordförande Svenska Läkarsällskapets forskningsdelegation (Swedish Society of Medicine). Cancerfonden och Vetenskapsrådet har kontinuerligt stött Ola Winqvists forskning sedan 1999, och han har fått olika konkurrenskraftiga bidrag från Europeiska unionen och Statens byrå för innovationssystem för utveckling av immunologisk terapi. Ola Winqvist är specialist och Överläkare i Klinisk Immunologi och har en doktorsexamen från Uppsala universitet i Sverige.  Han har över 30 patent och har startat flera spin-off företag. 2013 belönades hans forskning med Athenapriset.

  Övriga uppdrag: Ordförande i Delegationen för forskning vid Svenska Läkaresällskapet och ImmunoWise AB. Styrelseledamot i TLA Targeted Immunotherapies AB, med flera.

 • Lennart Dreyer CCO

  CCO sedan 2017, född 1956. Antal aktier: 203 390.

  Lennart Dreyer är Civilekonom och har över 20 års erfarenhet från internationella affärer. Tidigare var Lennart VD på IHM Business School och har även suttit i såväl noterade som onoterade bolagsstyrelser. Under de senaste 15 åren med ett fokus på Asien. Lennart har bistått med affärsupplägg och kapitalisering av ett flertal svenska och utländska bolag.

  Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Business Research Ltd., HK och Foundation Asia Pacific Ltd., HK., med flera.

 • Gunnar Modalen
  Gunnar Modalen CFO

  CFO sedan 2017, född 1959. Antal aktier: 27 157 samt 14 937 via närstående.

  Civilekonom från Lunds Universitet. Över 25 års internationell erfarenhet från noterade och onoterade bolag i olika branscher. Verksam inom Perstorpkoncernen från 1994 till 2010, och har sedan dess arbetat som fristående konsult med uppdrag som CFO för Rederi AB Transatlantic (publ), Doro AB (publ) samt som IR- och kommunikationschef på Cherry AB (publ).

  Övriga uppdrag: CFO för Simris Alg AB (publ), styrelseledamot i PROENA AB.

Want to work with us?

Start typing and press Enter to search