Management

  • Ola Winqvist
    Ola Winqvist CEO

    VD sedan 2018, tidigare CSO i bolaget, född 1962. Innehav per 2021-03-31. Antal aktier: 117 094 st via närstående. Antal teckningsoptioner: 7 500 st TO2 via närstående.

    Ola Winqvist är har över 30 års erfarenhet från immunologisk forskning. Professor i cellulär immunterapi och Överläkare i klinisk immunologi. Tidigare ordförande för Svensk Immunologis förening, och nu ordförande Svenska Läkarsällskapets forskningsdelegation (Swedish Society of Medicine). Cancerfonden och Vetenskapsrådet har kontinuerligt stött Ola Winqvists forskning sedan 1999, och han har fått olika konkurrenskraftiga bidrag från Europeiska unionen och Statens byrå för innovationssystem för utveckling av immunologisk terapi. Ola Winqvist är specialist och Överläkare i Klinisk Immunologi och har en doktorsexamen från Uppsala universitet i Sverige.  Han har över 30 patent och har startat flera spin-off företag. 2013 belönades hans forskning med Athenapriset.

    Övriga uppdrag: Ordförande i Delegationen för forskning vid Svenska Läkaresällskapet och ImmunoWise AB. Styrelseledamot i TLA Targeted Immunotherapies AB, med flera.

Want to work with us?

Start typing and press Enter to search