Board of Directors

 • Anders Milton
  Anders Milton Chairman of the Board

  Styrelseordförande sedan 2016, född 1947. Innehav per 2021-03-31. Antal aktier: 209 482 st samt 1 020 215 st via närstående. Antal teckningsoptioner: 29 926 TO2 och 16 092 st TO2 via närstående.

  Anders Milton är disputerad läkare från Uppsala Universitet. Milton har innehaft flertalet olika ledande positioner i både den privata och offentliga sektorn, bland annat som regeringens nationella psykiatrisamordnare, ordförande i Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Svenska Röda Korset samt Sveriges läkarförbund, där han senare var VD. Milton var även ledamot i den katastrofkommission som tillsattes efter tsunamikatastrofen 2004 och han har lett utredningar om bland annat den svenska HIV- och AIDS-politiken, organdonation och transplantation samt vad samhället kan göra för att minska antalet aborter i Sverige.

  Övriga uppdrag: Ordförande i Vironova AB (publ), styrelseledamot i HumaNova Utbildning AB, med flera.

  Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

 • Hans Glise
  Hans Glise Member of the Board

  Styrelseledamot sedan 2017, född 1952. Innehav per 2021-03-31. Antal aktier: 156 594 st. Inga teckningsoptioner.

  Hans Glise är M.D och PhD från Göteborgs Universitet samt professor och expert inom läkemedelsproduktutveckling och innovationsdriven samarbetsforskning. Innan han grundade ITH har Hans varit vice VD och Senior Vice President på Astra Zeneca, NovoNordisk och UCB.

  Övriga uppdrag: Styrelseordförande i TLA Targeted Immunotherapies AB och ITH Immune Therapy Holdings AB, med flera.

  Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

 • Gunnar Jardelöv
  Gunnar Jardelöv Co-Founder and Member of the Board

  Styrelseledamot sedan 2016, född 1947. Innehav per 2021-03-31. Antal aktier: 247 775 st samt 232 963 st via närstående. Antal teckningsoptioner: 21 178 st TO2 via närstående.

  Gunnar Jardelöv är utbildad ekonom och har en MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Jardelöv och har över 50 års erfarenhet från att ha verkat inom och utanför Sverige och varit verkställande direktör, ledamot eller ordförande för flera företag. Har drivit och utvecklat ett flertal bolag som senare sålts inom bland annat branscher som shipping, spedition, oljelagring, fastigheter, streamingtjänst och IT. Jardelöv är numera verksam som investerare och affärsängel, samt bl a nedan angivna uppdrag.

  Övriga uppdrag: Ordförande i Seamless Distribution Systems AB och Derma Cure Sverige AB.

  Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Icke oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Start typing and press Enter to search