image/svg+xml

Press release 2022-06-30


Uppdatering kring styrelsens sammansättning i ISR

Vid ISR Holding AB (publ) ordinarie årsstämma valdes ny styrelse, där tre nya personer valdes in och en tidigare ledamot avstod omval.

De tre nyvalda styrelseledamöterna, Bengt Fellström, Richard Bergström och Erik Kinnman är strategiska komplement till de sedan tidigare sittande personerna, Ordförande Anders Milton och ledamot Gunnar Jardelöv.

Efter stämman har styrelsen i dialog med Richard Bergström, beslutat att i nuläget avvakta med Richards inträde i styrelsen. Detta i syfte, att för både ISR och Richard, undvika risk att försättas i potentiell jävssituation, då Richard för en tid framgent kvarstår som Sveriges vaccinsamordnare.

"Det ligger i mitt uppdrag som nationell vaccinsamordnare att stötta och hjälpa alla företag som utvecklar nya vaccin och i synnerhet nya plattformar för vaccin. Med nuvarande engagemang, bör jag därför inte sitta i några bolagstyrelser” säger Rickard Bergström

"Det är förstås tråkigt för såväl ISR som för Richard, men i nuläget är detta ett nödvändigt beslut i syfte att undvika jävssituation för endera parter. Vi uppskattar att Richard fortsatt kommer att finnas i vårt nätverk och är tillgänglig för dialog och diskussion - vilket är oerhört värdefullt för ISR." Säger Ola Winqvist, VD för ISR.

Då bolagsordningen medger att antalet styrelseledamöter skall vara minst 3 och maximalt fem till antalet, påkallar detta inte ett omedelbart behov att fylla den vakanta plats som nu uppstår, utan val av ersättande ledamot kan istället göras vid nästkommande årsstämma

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se