image/svg+xml

Press release 2021-11-22


ISR Vaccine AB har nu genomfört in vivo delen av toxikologistudien för SARS-CoV-2 vaccinkandidat

ISR Vaccine AB har nu genomfört in vivo-delen av det toxikologiska programmet för bolagets SARS-CoV-2 vaccinkandidat utan att några biverkningar har noterats. Invitro analyserna pågår enligt plan.

Resultaten hittils stödjer att vårt vaccin är säkert och uppför sig som förväntat. Vi väntar nu på patologi- och blodundersökningarna innan analys och rapport kan färdigställas. kommenterar Ola Winqvist, VD ISR

Resultatet från Toxikologistudien kommer vara en central del i ansökan till läkemedelsverket i Bangladesh (BMRC) för genomförande av klinisk studie. Efter godkänd ansökan från BMRC och etiknämnd så kommer ISRs spikebaserade vaccinkandidat att utvärderas i en fas I/II dubbelblind placebokontrollerad multicenterstudie där säkerhet, dos, administrationsväg, immunogenicitet och effekt utvärderas. I denna studie  planeras 90 friska deltagare att inkluderas för nasal applicering.


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-22 16:24 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 542 79 39

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

 

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se