image/svg+xml

Press release 2021-10-06


ISR tecknar kontrakt med Northway Biotech för produktion av vaccin

ISR inleder nu samarbete med Northway Biotech, Litauen, en Contract Manufacturer Organisationen (CMO), för att genomföra tech transfer av rekombinant GMP produktionen av SARS-CoV-2 spike protein till fas III vaccinstudien och efter marknadsgodkännande.

Vi börjar redan nu förbereda produktionen av vaccin för nästa fas III studie och för marknaden. Genom att engagera ett CMO bolag med stor erfarenhet av storskalig GMP produktion av rekombinanta proteiner tidigt, säkerställer vi snabb introduktion till marknaden. , kommenterar Ola Winqvist, VD ISR.


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-06 08:55 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 542 79 39

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

 

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se