image/svg+xml

Press release 2021-10-21


ISR stärker sin organisation genom att tillsätta en Chief Commercial Officer

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ: ISR Holding) meddelar idag att Sven Rohmann, MD, Ph.D., MBA, har utsetts till Chief Commercial Officer (CCO) från och med den 1 november 2021.

Med mer än 30 års branscherfarenhet från bioteknik- och läkemedelsföretag samt life science-investeringar och företagsförsäljning och förvärvserfarenhet, kommer Dr Rohmann att leda ISR- Immune System Regulation AB: s kommersiella, affärsmässiga och finansiella ansträngningar när det fortsätter att utveckla sin portfölj mot senare klinisk utveckling och marknaden.

Sven har en imponerande meritlista som en deal maker och han vet hur man skapar värde. Han tillför en stor erfarenhet av att leda framgångsrika bioteknikföretag och ta nya innovativa läkemedel hela vägen genom utveckling till produktlansering, säger professor Ola Winqvist, grundare och VD för ISR-Immune System Regulation AB

"Jag är glad över möjligheten att stödja ISR, särskilt när det gäller att bekämpa COVID-19 med dess inhalerbara pulvervaccin", säger Dr Rohmann. "Pulvervacciner har flera fördelar. För det första kan det torra tillståndet enormt öka vaccinstabiliteten och hållbarheten. För det andra kan de inhaleras med engångsinhalatorer, så att behovet av utbildad sjukvårdspersonal utelämnas och därför underlätta massvaccinationskampanjer. För det tredje kan inhalerbara vacciner ge förbättrat skydd eftersom de kan inducera ett IgA-medierat slemhinnesimmunsvar; ISR har kunnat påvisa 100% skydd i djurmodeller. ”


"Nu, med Sven ombord, kan vi påbörja övergången av ISR till ett kommersiellt företag", säger Anders Milton, ordförande i Immun System Regulations styrelse.


Dr Rohmann har mer än 30 års erfarenhet som framgångsrik chef i branschen, senast som tillförordnad VD för två svenska börsnoterade företag Immunicum AB och Oasmia Pharmaceutical, båda onkologiföretag i senare utvecklingsskeden.

På Immunicum AB genomförde Sven sammanslagningen med DCprime på mindre än ett år och på Oasmia Pharmaceutical tog han framgångsrikt in 400 miljoner kronor för att lansera Apealea®, vilket ledde till efterföljande utlicensiering för upp till 678 miljoner dollar.

Tidigare i sin karriär var Dr Rohman den grundande VD på Ganymed Pharmaceuticals, där han avancerade sitt ledande program från upptäckt till klinisk fas II, vilket ledde till förvärvet av Astellas.


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-21 15:05 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 542 79 39

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

 

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se