image/svg+xml

Press release 2022-05-10


ISR – Immune System Regulation Holding AB (publ) har stärkt sin kortsiktiga finansiering

ISR har idag stärkt sin finansiering genom upptagande av ett kortsiktigt brygglån till marknadsmässiga villkor med löptid för lånet om 3 månader, samt löpande möjlighet till förlängning.

" Bolaget går nu in i en ny fas med förberedelser för klinisk fas I/II och III, samt regulatoriska godkännanden och marknad. Med lånet ökar vår flexibilitet, där vi säkrar produktionsslottar med tillverkarna för säkerställande att vaccintillverkning fortgår optimalt, parallellt med förberedelser av vårt kliniska program och licensdiskussioner” säger Ola Winqvist, VD för ISR

Som tidigare meddelat inväntar nu bolaget godkännande från BMRC, läkemedelsverket i Bangladesh, för start av fas I/II vaccinationsstudien. Bolaget har auditerat prövare och CRO företag på plats i Bangladesh och finaliserar nu förberedelserna för den kliniska studien.


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-10 08:53 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se