Press releases


2019-08-13
ISR:s fas IIa-studie på HIV-infekterade patienter riskerar fördröjas – utökar därför med fler centra

2019-05-15
ISR ska starta klinisk studie för behandling av HIV-patienter som är resistenta mot bromsmedicin

2019-05-09
Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB

2019-04-15
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ.) publicerar årsredovisningen för 2018

2019-04-10
Kallelse till årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

2019-03-13
ISR har beslutat att starta produktion av bolagets läkemedelskandidat för cancerbehandling

2019-02-19
ISR medverkar vid G&W’s Småbolagsfrukost 20 februari

2019-02-04
ISR startar ett nytt dotterbolag - ISR HBV AB

2019-01-11
Sista dag för handel med ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) BTA är den 11 januari 2019.

2018-12-16
ISR Holding tillförs 34,2 MSEK

2018-11-26
Teckningsperioden påbörjad i ISR Immune System Regulation Holding AB:s (publ) företrädesemission

2018-11-13
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) beslutar om riktad emission och företrädesemission

2018-10-22
ISR AB diskuterar samarbete med kinesisk partner

2018-10-04
ISRs Immunolid plattform utvidgas till Hepatit B

2018-10-02
Aktivering av immunförsvaret i Nobelfokus

2018-09-20
Första patienten inkluderad i ISRs Fas IIa HIV-studie

2018-09-12
ISR rekryterar patienter för Fas IIa HIV-studien och dotterbolaget ISR Oncology skalar upp cancerprogrammet

2018-08-15
Halvårsrapport 2018 - ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

2018-06-14
Operativ uppdatering ISR Holding AB

2018-05-24
Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB

2018-04-23
Kallese till Årsstämma ISR Immune System Regulation Holding AB

2018-03-26
ISR Holding starts a new subsidiary - ISR Oncology AB

2018-03-15
ISR påbörjar nu den tidigare aviserade Fas IIa HIV studie i Stockholm

2018-01-12
ISR har idag den 12 januari 2018 erhållit ett godkännande av läkemedelsverket för en Fas IIa

2017-12-05
ISR:s läkemedelskandidat, ISR-397, går in i slutlig preklinisk fas inför första dosen i människa

2017-12-01
ISR Immune System Regulation AB har idag den 1 december 2017 lämnat in ansökan till Läkemedelsverket för klinisk läkemedelsprövning fas IIa

2017-11-15
Delårsrapport Q3 2017 ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

2017-10-17
ISR Immune System Regulation Holding AB utser ny VD

2017-08-15
RÄTTELSE Delårsrapport Q2 ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

2017-08-15
Delårsrapport Q2 ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

2017-06-06
Godkännande för ISR att genomföra klinisk läkemedelsprövning i Sydafrika framskjuten

2017-05-16
Delårsrapport   Q1 2017 ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

2017-05-08
ISR förtydligar bolagets strategier för kliniska prövningar vid HIV

2017-04-28
ISR presenterar kliniska fas IIa data på internationellt möte i USA

2017-04-19
ISR presenterar positiva data från bolagets kliniska prövningar fas IIa

2017-04-10
ISR undertecknar intentionsavtal för samarbete med China Resources Development Group

2017-03-20
ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB TAS UPP TILL HANDEL PÅ NASDAQ FIRST NORTH

2017-03-13
ISR utser Chief Financial Officer

2017-03-02
ISR Holding AB och Isomerase Therapeutics Ltd., undertecknar förvärvs- och licensavtal för nästa generation immunreglerande läkemedelskandidater

2017-03-02
Uppdatering avseende ISR Holding ABs ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North

2017-02-24
ISR Immune System Regulation Holding AB (ISR) senarelägger första dag för handel

2017-02-24
Pågående diskussioner med den Sydafrikanska läkemedelsmyndigheten (MCC) senarelägger ISRs kliniska prövning ISR-002 (Fas IIb)

2017-02-21
ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB TAS UPP TILL HANDEL PÅ NASDAQ FIRST NORTH OCH OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNING

Start typing and press Enter to search