Press releases


2018-01-12
ISR har idag den 12 januari 2018 erhållit ett godkännande av läkemedelsverket för en Fas IIa

2017-12-05
ISR:s läkemedelskandidat, ISR-397, går in i slutlig preklinisk fas inför första dosen i människa

2017-12-01
ISR Immune System Regulation AB har idag den 1 december 2017 lämnat in ansökan till Läkemedelsverket för klinisk läkemedelsprövning fas IIa

2017-11-15
Kvartalsrapport ISR Holding AB

2017-10-17
ISR Immune System Regulation Holding AB utser ny VD

2017-08-15
RÄTTELSE Delårsrapport Q2 ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

2017-08-15
Delårsrapport Q2 ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

2017-06-06
Godkännande för ISR att genomföra klinisk läkemedelsprövning i Sydafrika framskjuten

2017-05-16
Delårsrapport   Q1 2017 ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

2017-05-08
ISR förtydligar bolagets strategier för kliniska prövningar vid HIV

2017-04-28
ISR presenterar kliniska fas IIa data på internationellt möte i USA

2017-04-19
ISR presenterar positiva data från bolagets kliniska prövningar fas IIa

2017-04-10
ISR undertecknar intentionsavtal för samarbete med China Resources Development Group

2017-03-20
ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB TAS UPP TILL HANDEL PÅ NASDAQ FIRST NORTH

2017-03-13
ISR utser Chief Financial Officer

2017-03-02
ISR Holding AB och Isomerase Therapeutics Ltd., undertecknar förvärvs- och licensavtal för nästa generation immunreglerande läkemedelskandidater

2017-03-02
Uppdatering avseende ISR Holding ABs ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North

2017-02-24
ISR Immune System Regulation Holding AB (ISR) senarelägger första dag för handel

2017-02-24
Pågående diskussioner med den Sydafrikanska läkemedelsmyndigheten (MCC) senarelägger ISRs kliniska prövning ISR-002 (Fas IIb)

2017-02-21
ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB TAS UPP TILL HANDEL PÅ NASDAQ FIRST NORTH OCH OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNING

Start typing and press Enter to search