Företrädesemission 2018

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) genomför en riktad emission och en företrädesemission för accelererad utveckling av sitt prövningsprogram

Företrädesemissionen i sammandrag:
Emissionsbelopp vid full teckning: Företrädesemissionen avser högst 2 312 500 aktier och tillför vid fullteckning Bolaget cirka 12,7 Mkr före emissionskostnader. Företrädesemissionens emissionsbelopp understiger därmed 2,5 miljoner Euro och ISR kommer därför inte att upprätta ett prospekt avseende nyemissionen. Se vidare “Information” samt anmälningsblankett nedan.

Start typing and press Enter to search